ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 roku – III CZP 32/16

Jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku.