Informacja

W dniu 4 września 2017 roku Kancelaria będzie czynna w godzinach od 14:00 do 18:30. Za utrudnienia przepraszamy.

ORZECZNICTWO SĄDÓW POWSZECHNYCH

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 maja 2016 roku – I ACa 1103/15 Powództwo wytaczane na podstawie art. 10 u.k.w.h. nie jest szczególnym rodzajem powództwa o ustalenie, lecz powództwem …

Sąd Najwyższy - logo

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 roku – III CZP 32/16 Jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również …