Notariusz Piaseczno, kancelaria notarialna

Usługi notarialne Piaseczno

Notariusz zgodnie z prawem jest powołany do wykonywania czynności, którym strony zobowiązane są lub chcą nadać formę notarialną, czyli urzędową. Akty i umowy notarialne mają moc prawną i są dokumentami urzędowymi.

Zespół pracujący w kancelarii

O naszej biurze notarialnym

Kancelaria Notarialna prowadzona przez notariusz działa od 1999 roku w Centrum Piaseczna. Obsługujemy zarówno Klientów biznesowych i spółki, jak i instytucje publiczne oraz Klientów indywidualnych w zakresie świadczenia czynności notarialnych.

Zawód notariusza wymaga doskonałego przygotowania – zdobycie wymaganych kwalifikacji to długa droga. Notariusz jest osobą zaufania publicznego, postępuje zgodnie z etyką zawodową i bezwzględnie przestrzega polskiego prawa. Nad działalnością notariuszy i przestrzeganiem przez nich obowiązków oraz norm etycznych czuwa odpowiednia Izba Notarialna, a także Krajowa Rada Notarialna.

Lokalizacja

Notariusz w Piasecznie

Kancelaria mieści się w Piasecznie. Piaseczno jest miastem powiatowym zlokalizowanym. Do centrum Warszawy dzieli tylko 17 km, a do najbliższej dzielnicy Ursynów zaledwie kilka.

Lokalizacja ta przyciąga wielu inwestorów oraz osób prywatnych. Dla nich wszystkich notariusz świadczy swoje usługi. Miasto liczy prawie 45.000 mieszkańców, sprzyja to dużej ilości czynności notarialnych

Kancelaria notarialna dokonuje następujących czynności:

 • sporządzanie aktów notarialnych (m.in. umów: sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, podziału spadku, ponadto testamentów, protokołów dziedziczenia, umów majątkowych),
 • sporządzanie poświadczeń (poświadczenia notarialne dotyczą między innymi podpisów, wzorów podpisów oraz zgodności kopii dokumentu z oryginałem),
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, papierów wartościowych, pieniędzy,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie projektów aktów (na żądanie stron),
 • sporządzanie innych czynności prawnych przewidzianych w ustawie o notariacie.

Usługi notarialne w Piasecznie

Porada notarialna lub czynności notarialne są niezbędne w wielu istotnych sytuacjach życiowych, szczególnie zaś przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości, w przypadku przekazania darowizny lub sporządzenia testamentu. Notariusz poświadcza również zgodność kopii dokumentów z oryginałem oraz wydaje notarialne poświadczenie podpisu, które jest podstawą do stwierdzenia jego autentyczności. Sporządza też pełnomocnictwa notarialne, wypisy i odpisy dokumentów. Poświadczenie notarialne jest wymagane przy załatwianiu wielu spraw urzędowych i stanowi gwarancję prawidłowości i zgodności wykonywanych czynności z prawem.

Korzystanie z usług notarialnych wiąże się z opłatą. Koszty notarialne naliczane są w zależności od rodzaju czynności i np. wartości, na jaką opiewa akt notarialny, a maksymalna wartość tzw. taksy notarialnej, czyli wynagrodzenia notariusza jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. W obliczeniu należnej opłaty, z uwzględnieniem podatków i opłat sądowych, może pomóc tak zwany kalkulator notarialny.

Kompleksowa pomoc notarialna

W celu uwierzytelnienia czy sporządzenia dowolnego dokumentu o mocy prawnej lub wykonania innych podobnych czynności należy zwrócić się o pomoc do notariusza. Biuro notarialne ma obowiązek prowadzić wszystkie wymagane czynności notarialne zgodnie z prawem i etyką zawodową.

Szczegółowych informacji na temat usług, które realizuje nasza kancelaria notarialna i naszej działalności udzielamy telefonicznie oraz bezpośrednio w siedzibie.

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • sporządzanie wpisów, odpisów i wyciągów,
 • sporządzanie projektów aktów.

Opłaty notarialne w kancelarii notarialnej

Opłaty notarialne w zależności od charakteru przeprowadzanych czynności obejmować mogą:

 • wynagrodzenie notariusza (tzw. taksa notarialna),
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • opłatę sądową (np. za założenie księgi wieczystej lub dokonanie w niej wpisu).

W ustaleniu orientacyjnej kwoty opłat przed wizytą u notariusza może pomóc ogólnodostępny kalkulator opłat notarialnych. W celu uzyskania informacji na temat kosztów poszczególnych rodzajów usług należy kontaktować się bezpośrednio z Kancelarią.

Napisz do Notariusza