Sporządzanie odpisów i wyciągów

Notariusz poświadcza zgodność odpisu i wyciągu z okazanym dokumentem. Każde poświadczenie zawiera datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć.
W nagłówku odpisu/wyciągu zaznacza się, że wydany dokument jest odpisem/wyciągiem. Odpis jest dosłownym powtórzeniem oryginału. Wyciąg odpowiada pewnym elementom okazywanego dokumentu.

Czynności notarialne polegające na sporządzaniu: odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonujemy bez konieczności wcześniejszego rezerwowania terminu.
Pozostałe czynności notarialne wymagają wcześniejszego dostarczenia dokumentów oraz uzgodnienia terminu z notariuszem.
W celu dokonania czynności notarialnych prosimy o kontakt z Kancelarią w dogodny dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Opłaty

Za poświadczenie zgodności odpisu/wyciągu z okazanym dokumentem notariusz pobiera za każdą stronę – 6 zł plus podatek VAT wg stawki 23%.